Isha L'Isha - Haifa Feminist Center celebrating its 30th Anniversary

אשה לאשה מציינות הסטוריה של 30 שנות פעילות בשיתוף ארגוני קואליציית נשים
התיאטרון העירוני, חיפה 10.10.2013 

מושב ראשון - אפשר אחרת: אשה לאשה כמודל ארגוני

מושב שני - פמיניזם בפעולה: מהו פרוייקט פמיניסטי?

שולחן עגול: שיטת הרבעים: מבט אישי על זהויות במרחבים פמיניסטים

 

 

התכנסות

 

 

 

 

 

 

מושב ראשון - אפשר אחרת: אשה לאשה כמודל ארגוני

 

 

 

מושב שני - פמיניזם בפעולה: מהו פרוייקט פמיניסטי?

 

 

 

 

 

 

 

 

שולחן עגול: שיטת הרבעים: מבט אישי על זהויות במרחבים פמיניסטים

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

סיום

 

 

(מותר לשתף את הצילומים בפייסבוק - לגופים מסחריים אסור להשתמש בתמונות)

All photos by Yair Gil Copyrights 2013

 

yg100@walla.co.il

 

אירוע אחר שהתקיים בתיאטרון העירוני לפני ימים אחדים:

כנס מועמדות ומתמודדים לראשות העיר ולמועצת העיר חיפה. 9.10.2013; התיאטרון העירוני

הכנס נערך ביוזמת קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע בחיפה

 

חזרה לעמוד הראשי את הצילום של יאיר גיל

 

 

eXTReMe Tracker