גשם רוח וקור  נשים בשחור חיפה, 20.2.2015

Women in Black, Feb. 20 2015 Haifa (Unesco Square for peace and Tolerance) Photos by Yair gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2015  יום סוער אחר