פסטיבל אקטיביזם  -  גבעת חביבה אפריל 2004 8.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשים בשחור - בכניסה לגבעת חביבה

המשך לצילומים מיום: 9.4.2004:  אקטיביזם בגבעת חביבה

 

לעותקים באיכות ראויה לדפוס יש ליצור קשר עם יאיר גיל